Rachel & Chris Sierra Trek: July 2007

Taboose Pass, Bench Lake, Upper Basin, Kings River & Split Mountain

Click on Image/Name for larger picture, (full) for full size photo


Half Dome-(full) In Stereo Owens Valley-(full) Trailhead (~5000 ft)-(full) IMG_0007-(full) IMG_0008-(full) IMG_0010-(full) IMG_0011-(full) IMGP0524-(full) IMG_0012-(full) IMG_0018-(full) California Rock-(full) IMG_0019-(full) IMG_0020-(full) IMGP0525-(full) Rock Says: "S F"-(full) IMGP0527-(full) IMGP0528-(full) Taboose Pass-(full) IMGP0530-(full) IMG_0022-(full) IMG_0023-(full) IMG_0025-(full) IMG_0026-(full) IMG_0027-(full) Marmot-(full) Closeup-(full) IMG_0032-(full) IMG_0033-(full) IMG_0034-(full) IMG_0035-(full) Slab-(full) In Stereo IMG_0038-(full) IMG_0039-(full) Tree, Granite-(full) In Stereo IMG_0045-(full) IMG_0046-(full) Bench Lake-(full) IMG_0050-(full) IMG_0051-(full) IMG_0059-(full) IMG_0061-(full) IMG_0066-(full) What's this?-(full) IMG_68-(full) IMG_0068-(full) Is it a mountain...-(full) ...or a lake?-(full) IMG_0074-(full) IMGP0532-(full) IMGP0533-(full) IMG_0073-(full) IMG_0075-(full) King's River-(full) IMG_0077-(full) IMGP0534-(full) IMGP0535-(full) IMGP0538-(full) IMGP0540-(full) IMGP0541-(full) Upper Basin-(full) IMGP0546-(full) IMGP0547-(full) IMGP0548-(full) IMGP0549-(full) IMGP0550-(full) IMGP0551-(full) Split Mtn. (14058')-(full) IMGP0553-(full) IMGP0554-(full) Chris, Mather Pass-(full) IMGP0556-(full) Lake 11699'-(full) IMGP0558-(full) IMGP0559-(full) IMGP0561-(full) Bench L.-(full) IMGP0563-(full) Summit-(full) IMGP0568-(full) Red Lake-(full) IMGP0570-(full) Rachel, erratic-(full) IMGP0575-(full) IMGP0576-(full) IMGP0577-(full) IMGP0579-(full) IMGP0580-(full) IMGP0581-(full) IMGP0582-(full) IMGP0583-(full) IMGP0584-(full) Tree Pose-(full) Back Home w/ Margo-(full)